Economía

Cantante Pedro Loyo//
Opete Suriname wil bijdragen aan strijd tegen klimaatverandering en ontbossing

Canadá, Buenos Aires, Tokio, Moscú, Beijing, Sidney
Opete Suriname wil bijdragen aan strijd tegen klimaatverandering en ontbossing

 

PARAMARIBOMet het doel meer bewustwording te kweken voor de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing is dinsdagavond op initiatief van de niet-gouvernementele organisatie Opete Suriname gediscussieerd daarover. Opete wil een ondersteunende rol vervullen en een paraplu zijn voor organisaties en personen die zich inzetten voor klimaat en milieu

 

PARAMARIBOMet het doel meer bewustwording te kweken voor de strijd tegen klimaatverandering en ontbossing is dinsdagavond op initiatief van de niet-gouvernementele organisatie Opete Suriname gediscussieerd daarover. Opete wil een ondersteunende rol vervullen en een paraplu zijn voor organisaties en personen die zich inzetten voor klimaat en milieu.

Verschillende sprekers hebben vanuit hun eigen perspectief een presentatie gehouden over het thema. “Klimaatverandering en ontbossing zijn complexe sociaal-maatschappelijke vraagstukken waarvoor wij niet alleen meer bewustwording willen creëren, maar ook willen nagaan hoe deze thema’s leven bij de mensen en hoe andere organisaties hier naar kijken”, zegt Anne Marie van Genderen, lid van Opete Suriname.

Pedro Loyo

Met de discussieavond op het achterterras van Un Pied Terre aan de Costerstraat hoopt haar organisatie basisinformatie te hebben verzameld om een goed plan van aanpak te schrijven over dit vraagstuk. “We praten niet alleen over het probleem, maar zijn ook in contact met organisaties. We hebben nog geen beeld welke richting we opgaan met het plan. Daarvoor zijn nog meer gesprekken nodig.”

Seth Panka van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) sprak over de werkwijze en uitdagingen die deze dienst meemaakt bij haar dagelijkse werkzaamheden. Bijna 97 procent van de Surinaamse bossen valt onder beheer van de overheid

De stichting die verantwoordelijk is voor het monitoren en controle van een belangrijk deel van het bosgebeuren heeft een personeelsbestand van 150 man, maar dat is volgens milieuactivist en panellid Erlan Sleur bij lange na niet voldoende om de kostbare bossen te controleren en monitoren

Panka ziet in het vergroten van het personeelsbestand geen duurzame oplossing. “We kunnen niet bij elke boom een boswachter plaatsen. Dat is fysiek niet mogelijk. Wat we wel kunnen doen is gebruik maken van technologie.” Hij vertelt hoe met behulp van satellietbeelden het bos kan worden gemonitord

Ondanks het monitoren en het stimuleren van duurzaam bosbeheer onderkent de SBB-vertegenwoordiger dat de ongecontroleerde houtkap één van de voornaamste oorzaken is van de toename van ontbossing. Van 2000 tot 2017 was de houtkap per jaar op vierduizend hectare, maar tegenwoordig is dat tienduizend hectare, aldus Panka

Toerismespecialist Sirano Zalman noemt het ontwikkelen van ecotoerisme een beter alternatief voor binnenlandbewoners. “Doordat de armoede zo hoog is in het binnenland zijn de gemeenschappen eerder geneigd te gaan werken in de houtkap of in de gowtu busi. Geven we ze een alternatief en worden er mogelijkheden gecreëerd voor hen dan zijn ze minder geneigd om binnen de mijnbouw- en houtsector te werken.”

Het goed inventariseren van en kijken naar de mogelijkheden die een gemeenschapsbos kunnen bieden aan de binnenlandse samenleving is volgens John Pel, trekker van Stichting Boekoe, ook een goed alternatief. “Use it or lose it! Als we de gemeenschapsbossen niet duurzaam inzetten en goed kunnen gebruiken, dreigen de gemeenschappen ze te verliezen